ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤตภัทร์ แก้วไชยยา
ชื่อเรื่อง ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Problems and Needs for moral support in conducting thesis and independent study of graduate students in multidisciplinary programs, the Graduate School,Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย -- นักศึกษา;การแนะแนวการศึกษา;วิทยานิพนธ์;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 75 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552