ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง น้ำฝน เทียนทอง
ชื่อเรื่อง ปัญหาด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Studying, occupational personal and social life problems of Mathayom Suksa 3 students Banpalou School, Sawankalok District, Sukhothai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านป่าเลา -- นักเรียน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ภาวะสังคม;นักเรียนมัธยมศึกษา -- สวรรคโลก (สุโขทัย)
จำนวนหน้า ฌ, 70 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551