ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Achara Kothong
ชื่อเรื่อง Questiona as indirect speech acts in Thai = การใช้ประโยคคำถามในวัจนกรรมอ้อมในภาษาไทย
หัวเรื่อง Thai language -- Sentences;Thai language -- usage;Thai language -- Spoken Thai;Speech acts (Linguistics);Conversation analysis
จำนวนหน้า xi, 145 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of English
โน้ต Thesis (Master of Arts (English) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 84-86
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006