ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัฑฒิดา อารีย์
ชื่อเรื่อง แบบของบุคลิกภาพกับยอดขายของพนักงานขายของบริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Personality types and sale records of salespersons in Copytex Co.,Ltd. Chiang Mai Province
หัวเรื่อง บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด;บุคลิกภาพ;พนักงานขาย -- เชียงใหม่;การขาย
จำนวนหน้า ซ, 63 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [55]-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551