ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีรรัตน์ สัตโยภาส
ชื่อเรื่อง บุคลิกภาพด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = The Good, capable and well-being emotional aspects of Montfort College lower secondary student's personality
หัวเรื่อง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย -- นักเรียน;บุคลิกภาพ;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ญ, 61 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [47]-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548