ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิวัฒน์ สายปัญญา
ชื่อเรื่อง การปรับตัวของเยาวชนปกาเกอะญอที่ทำงานในร้านซ่อมเครื่องยนต์ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Self-adjustment of the Pga K'nyau Youths working in engine repairing-shopuin Khun Yuam Distric, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง การปรับตัว -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน);กะเหรี่ยง;เครื่องยนต์
จำนวนหน้า ซ, 40 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.|สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [33]-34
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549