ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรียานุช วุฒิอินทร์
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความาบกพร่องทางการมองเห็น = Using group activities to develop self efficacy of lower secondary school visual - impaired students
หัวเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน;ความนับถือตนเอง;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;คนตาบอด
จำนวนหน้า ฌ, 86 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 60-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547