ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันทนา จันตา
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Construction of e-learning courseware for reviewing basic knowledge of general mathematics for undergraduate students of Far Eastern University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น;คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;แบบเรียนสำเร็จรูป;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
จำนวนหน้า ซ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552