ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรพรรณ ประมาละ
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง กราฟ ที่เน้นการสร้างมโนมติและการฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง = Provision of learning activities on graph emphasizing concept construction and practice for Mathayom Suksa 3 students at Maethapattanasuksa School, Lampang Province
หัวเรื่อง กราฟ;คณิตศาสตร์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฌ, 135 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551