ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิราพร พุฒิเศรษฐ์
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Constructing mathematics lesson plans using storyline method for prathom suksa 6 students
หัวเรื่อง การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง;กิจกรรมการเรียนการสอน;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
จำนวนหน้า ฎ, 132 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551