ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรวัฒน์ จิตธรรม
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน เรื่อง พาราโบลาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Construction of the computer-based activity package on the topic of parabola of Mathayom Suksa 4 at Montfort College
หัวเรื่อง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย;คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);พาราโบลา;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 188 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547