ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิลาวัณย์ ไชยประสพ
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์ สเก็ตชแพด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Organizing learning activity on conic sections through the geometer's sketchpad for mathayom suksa 4 students at montfort college
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน;คณิตศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;จีโอมิเตอร์สเก็ตช์แพด;จีเอสพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ก-ช, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มาหวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 42-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา มาหวิทยาลัย 2551