ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสถียร การคนซื่อ
ชื่อเรื่อง การใช้เครื่องคิดเลขกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Using graphic calculator for developing mathematical learning ability on quadratic function for Mathayom Suksa 4 students at Sankamphaeng school, Chiang Mai province
หัวเรื่อง โรงเรียนสันกำแพง;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ฟังก์ชัน -- การศึกษาและการสอน;กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ฌ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59]-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552