ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประทุมภรณ์ ใจบุญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 = Development of lesson plans emphasizing on cooperative learning to supplement mathematics distance learning for Mathayom Suksa 1 student at Rajaprachanukroh 15 School
หัวเรื่อง การศึกษาทางไกล;คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน;การทำงานกลุ่มในการศึกษา
จำนวนหน้า ช, 241 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552