ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฌาณกิรติ รัตนปภานันท์
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม = Construction of e-learning courseware to review mathematics basic knowledge of students before entering Mathayom Suksa 4 at Phayaophittayakhom School
หัวเรื่อง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม;คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;แบบเรียนสำเร็จรูป;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ซ, 63 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552