ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติมน ทองพิมพ์
ชื่อเรื่อง สภาพการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ = State of using sufficiency economy philosophy in learning provision of teachers at chiang Mai College of Agriculture and Technology
หัวเรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่;ครู -- กิจกรรมการเรียนการสอน;การเรียนรู้;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ฏ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551