ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คงเดช เทพคำปิ๋ว
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = Constructing learning plans on natural resources and environment using CIPPA model for Mathayom Suksa 6 students, Chaehomwittaya school, Lampang Province
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา;ทรัพยากรธรรมชาติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);แผนการสอน
จำนวนหน้า ญ, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556