ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจมาพร เปอร์ทอง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออมกับเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังทองวิทยา จังหวัดลำปาง = Development of analytical thinking exercises on saving and sufficiency economy for Prathom Suksa 6 students, Wangthongwittaya school, Lampang province
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);สังคมศึกษา -- แบบฝึกหัด;ทักษะทางการคิด
จำนวนหน้า ซ, 152 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556