ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์ เมืองลำพูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย จังหวัดลำพูน = Construction of analysis thinking skill exercises on Mueang Lamphun history for Prathom Suksa 5 students, Banhuaipanjoy school, Lamphun province
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);การสอน;ทักษะทางการคิด
จำนวนหน้า ฌ, 147 แผ่น : ตางราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556