ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พจนีย์ แพ่งศรีสาร
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of morality and ethics development project of Mathayom Suksa 1-3 students, the Prince Royal's College, Mueang Chaing Mai district
หัวเรื่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ซ, 76 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547