ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หทัยรัตน์ มาลารัตน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนาเรื่องความกตัญญู โดยใช้การ์ตูนคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังกอง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning plans development of buddhism strand on gratitude by using virtue cartoons for Prathom Suksa 2 students at Ban Wongkong school, Chiang Mai province
หัวเรื่อง พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;พุทธศาสนา -- กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ซ, 148 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555