ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรณี สมศักดิ์
ชื่อเรื่อง ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี = Future orientation of grade level 3 students social studies, religion and culture at Suksasongkroh Chantaburi School
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);วัฒนธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- จันทบุรี
จำนวนหน้า ญ, 53 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 40-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549