ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นฤมล ดวงสร้อย
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเรียนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Learning behaviors on buddhism of mathayom suksa 6 students, Maejedeewittayakom school, Wiang Pa Pao district Chiang Rai province
หัวเรื่อง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม;พฤติกรรมการเรียน;การเรียนรู้;การเรียนรู้ -- แง่ศาสนา;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฌ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551