ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพรรษา รักธัญการ
ชื่อเรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับเรื่องพลเมืองดีตามวิถีความพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตู้ลี้ จังหวัดลำพูน = Designing learning units using backward desing on good citizen according to way of sufficiency for mathayom suksa 2 students at Pratoolee Municipal School, Lumphun Province
หัวเรื่อง โรงเรียนเทศบาลประตู้ลี้;สังคมศึกษา -- แผนการสอน;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
จำนวนหน้า ญ, 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552