ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรางค์ รมหิรัญ
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Construction of activity packages for developing morality of grade level 4 students at Theerakarn Bannhong School, Lamphun province
หัวเรื่อง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);จริยธรรม;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 190 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547