ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชราภรณ์ อนุกูล
ชื่อเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Use of internet for learning history of grade level 3 students of Chiang Mai University Demonstration School r
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);อินเตอร์เน็ต;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ญ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [55]-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549