ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรีย์ ขาวสวย
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปบทเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของไทย สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of drill lessons on summary writing skill on Thai major natural resources for grade level 2 students at Wat Huay Kaew School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนวัดห้วยแก้ว;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ทรัพยากรธรรมชาติ;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า [ก]-ฌ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [43]-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547