ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หฤทัย บุญประดับ
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองฝาง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่คะ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of a supplementary book on Mueang Fang Environment for Prathom Suksa 4 students, Ban Mae Kha School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านแม่คะ;สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);สิ่งแวดล้อม -- หนังสืออ่านประกอบ;นักเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ญ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552