ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน = Analysis of sufficient economy philosophy appeared in Khun Chang Khun Phan
หัวเรื่อง ขุนช้างขุนแผน -- ประวัติและวิจารณ์;วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ช, 157 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552