ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัชฎาภรณ์ อักษรดิษฐ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาความคิด = Development of Thai language reading and writing skills of Prathom Suksa 3 students through thinking development exercises ชัชฏาภรณ์ อักษรดิษฐ์
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านท่าโป่ง;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาไทย -- แบบฝึกหัด;ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
จำนวนหน้า ซ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552