ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัชวาล ไชยวัง, พระปลัด
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์คำในพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเพื่อสร้างแบบฝึกภาษาล้านนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Analysis of dialect scriptures words to produce lanna dialect exercises for Mathayom Suksa 1 students พระปลัดชัชวาล ไชยวัง
หัวเรื่อง ภาษาล้านนา;ธรรมเทศนา;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 137 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม พระปลัดชัชวาล ไชยวัง;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549