ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนิกานต์ ทาอ้าย
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 = Construction of the supplementary reading book titled Chalerm Phrakiet Tiem Fa for second grade level students
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);หนังสืออ่านประกอบ;นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
จำนวนหน้า ช, 246 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549