ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yu, Yu Thwin
ชื่อเรื่อง A Comparative study on the architectural characteristies of 19th and 20th century shan monasteries in Soutern Shan State of Myanmar and Northern Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมระหว่างศาสนสถานแบบฉานในเขตภาคใต้ของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงคริสศตวรรษที่ 19 และ 20 Yu Yu Thwin
หัวเรื่อง Architecture;Architecture -- Design and construction
จำนวนหน้า xxiv, 245 p. ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Architecture
โน้ต Thesis (Master of Architecture (Architecture)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [229]-235
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008