ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษฎากร วิชัยสืบ
ชื่อเรื่อง การใช้บทเพลงประกอบการสอนของครูภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Using songs teaching by Thai teachers in Second Grade Level, Wiangpapao District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);เพลง;นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
จำนวนหน้า ก-ฌ, 82 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549