ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่ง ใจมา
ชื่อเรื่อง การสร้างสารานุกรมวรรณกรรมร้อยกรองระดับประถมศึกษา
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านต้านาล้อม;สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนตาล;สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย;กลอน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย;กลอน -- การเขียน;วรรณกรรมไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย;วรรณกรรมไทย -- สารานุกรม;วรรณคดีร้อยกรอง -- สารานุกรม;การแต่งคำประพันธ์
จำนวนหน้า ฎ, 142 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 42-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541