ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอมอร ตั้งศุภกุล
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยเรื่อง ประเพณีบูชาอินทขีล สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of Thai book for supplementary reading on Puja Intakila tradition for second grade level students in Sacred Heart College, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 115 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549