ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ศัพท์บาลีสันสกฤตในวรรณกรรมล้านนา = Analysis of Pali and Sanskrit words in lanna literature นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน;วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ);ภาษาบาลี -- คำศัพท์;ภาษาสันสกฤต -- คำศัพท์
จำนวนหน้า ญ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 28-30
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549