ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดารุณี นิพัทธ์ศานต์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์จริยธรรม คุณธรรมจากวรรณคดีท้องถิ่น เรื่อง โคลงเจ้าวิฑูรสอนหลานเพื่อการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 = Ethics and morality analysis from local literature titled Chao Witoon Son larn verse for Thai for career subject instruction of first year certification in vocational education
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน;จริยธรรม;คุณธรรม;วรรณกรรมพื้นบ้าน
จำนวนหน้า ฌ, 255 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 172-174
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549