ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวรรัตน์ ศิริชาญ
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน การเรียนรู้คำ จากธรรมชาติรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Effects of instruetional activity provision through project based vocabulary learning from environment for Prathom Suksa 1 students
หัวเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน;ภาษาไทย -- คำศัพท์;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
จำนวนหน้า ก-ซ, 180 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549