ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันเพ็ญ เดียวสมคิด
ชื่อเรื่อง การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching thai sa a second language through phonics approach to develop thai language readiness of students at Ban Pla Dao kindergarten, mae Taeng district, Chiang mai province วันเพ็ญ เดียวสมคิด
หัวเรื่อง โรงเรียนอนุบาลปลาดาว;การสอน;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน;ภาษาไทย -- หลักสูตร;โรงเรียนอนุบาล -- แม่แตง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 216 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [51]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551