ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุปราณี กาศเกษม
ชื่อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนของครูภาษาไทยโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 = Using computers for teaching of thai language teachers in secondary schools, Lampang educational service area 2
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ครูภาษาไทย -- ลำปาง;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ซ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549