ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุติมา กันทวีชัย
ชื่อเรื่อง การใช้อีโคโลจีคอล เฟรมเวิร์ก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม บ้านแม่แฮเหนือ = Use of ecological framework to promote community participation in providing education for Baan Mae Hae Nuea leading inclusive school
หัวเรื่อง การศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การบริหารการศึกษา;ชุมชน -- การศึกษาและการสอน;การศึกษาชุมชน
จำนวนหน้า ฌ, 122 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 93-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552