ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วสันต์ วรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง การสร้างกลไกในการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Creating mechanisms for screening children with special needs in Varee Chiangmai School
หัวเรื่อง โรงเรียนวารีเชียงใหม่;การศึกษาพิเศษ;เด็กพิเศษ;ความบกพร่องทางการเรียนรู้
จำนวนหน้า ฎ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-90;;The objective of this Independent study is for creating mechanisms for screening children with special need of Varee Chiangmai School by using a academic practice of 3 example groups which are (1) 31 administration and from teachers (2) 65 of student who are in the risk of being Special Need and (3) parent of student who are in the risk of being Special need. The information is being collected in quantity and quality. The quality collected tool is the formal and informal questionnaires. The quality collected tool is general knowledge assessment of the students with LD, ADHD. The Moe filtering form for LD students and behavior observation form SNAP-IV (Short form). Study period is divided into two stages as follow 1. Preparation 1.1 Detailed interview showed that teachers know and understand the meaning causes and symptoms of the 2 groups of students in some but not all the issues. They could give opinions about the problem of arranging the teaching and learning process in class where there are mixed abilities students which effected the learning atmosphere including students self-control in class. 1.2 The assessment results of the form teachers before and after training showed that the average knowledge about students with LD and ADHD before training was 67.08% (13.42 points). After training the average knowledge increased to 94.38%(18.88 points). This shows 27.30% (5.46 points) progress after the training that teachers have more knowledge about students with LD and ADHD. 2. Filtering process of students with special need. 2.1 Set the committee team for filtering students with LD and ADHD 2.2 Filtering the students by using different forms and found 22 students who are at risk of being LD. By using behavior observation form SNAP-IV (Short-form) found 43 of students who are at risk of being ADHD and the result of the parents interview found that students with behavior from Prathom 1 are not the same as the teachers filtering result. 2.3 The conclusion from the committee found that by
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557