ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มณิสรา ปาลวัฒน์
ชื่อเรื่อง การใช้ชุดเตรียมก่อนเรียนอักษรเบรล์เพื่อฝึกทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Use of Pre-Braillc'program modele to practice Braille reading skill of the students with visual impairment
หัวเรื่อง เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- ลำปาง;อักษรเบรลล์
จำนวนหน้า ซ, 110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549