ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Artit Thongaram.
ชื่อเรื่อง Effects of temperature and waxing on fruit quality of five oriental pear (Pyrus pyrifolia) cultivars during storage = อิทธิพลของอุณหภูมิและการเคลือบผลด้วยสารเคลือบไขที่มีต่อคุณภาพของผลสาลี่จีน (Pyrus pyrifolia) 5 พันธุ์ระหว่างการเก็บรักษา
หัวเรื่อง Pear -- Storage.;Pear -- Postharvest technology.;Fruit -- Waxing.;Temperature -- Physiological effect.;Plants, Effect of temperature on.
จำนวนหน้า xv, 86 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Chiang Mai University , 1988.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University.;Chiang Mai University. Field of Teaching Biology
โน้ต Thesis (Master 0f Science) (Teaching Biology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 74-77
ภาษา English
ปีการศึกษา 1988.