ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิตยา ปุ๊ดปา
ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเห็น = Use of computer - assisted instruction lessen to develop English grammar competency for students with visual impairment
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่;เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
จำนวนหน้า ก-ฌ, 114 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549