ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิดารัตน์ อิมัง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนปกาเกอะญอที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน = Developing word-spelling reading skills for a Pga K' nyau student with learning disabilities by peer tutoring technique
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านซิแบร;การศึกษาพิเศษ;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;นักเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่);ความบกพร่องทางการเรียนรู้;ปกาเกอะญอ;ภาษาไทย -- การอ่าน
จำนวนหน้า ฐ, 255 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 198-203
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556