ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิไลวรรณ คงเหลือ
ชื่อเรื่อง ความต้องการบริการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Needs for academic support services of students with physical disabilities in higher education institutions: a case study of Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา;บริการของสถาบันอุดมศึกษา;สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร;คนพิการ
จำนวนหน้า ฑ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552