ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม = Development of self care daily life skill in dressing for a Down's Syndrome Child
หัวเรื่อง เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง -- แพร่;เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- แพร่;การแต่งกาย
จำนวนหน้า ญ, 143 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549