ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม
ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกการเขียน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ = Use of creative writing exercised to enhance creative writing skill of physically impaired students สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่;เด็กพิเศษ -- เชียงใหม่;การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 215 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [99]-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549